Oferim o varietate de produse și prețuri, ca să te poți încadra perfect în planul și bugetul tău.

Contactează Ferner

Sună-ne

+40 746 666 661

Scrie-ne

office@ferner.ro

Politica de confidențialitate

 • Home |
 • Politica de confidențialitate

Introducere

Această Politică de confidențialitate prezintă practicile companiei (denumită în continuare „noi”, „nostru” sau „Compania”) cu privire la informațiile colectate de la utilizatorii care accesează site-ul nostru la adresa www.ferner.ro („Site”) sau alte informații personale pe care le împărtășiți cu noi (denumiți, colectiv: „Utilizatori”).

Motivele pentru care colectăm datele

Prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale (adică orice informație care vă poate permite identificarea dumneavoastră cu mijloace rezonabile; în continuare „Informații personale”) le utilizăm pentru a putea comunica cu dumneavoastră în ceea ce privește ofertele noastre, newslettere și orice alt material pe care îl solicitați prin completarea formularelor prezente în acest site și sunt necesare pentru îndeplinirea contractului nostru obligații față de dumneavoastră și furnizarea serviciilor noastre, pentru a ne proteja interesele legitime și pentru respectarea obligațiilor legale și financiare de reglementare la care suntem supuși.

Când utilizați Site-ul, vă dați acordul pentru colectarea, stocarea, utilizarea, dezvăluirea și alte utilizări ale informațiilor dumneavoastră personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Încurajăm Utilizatorii noștri să citească cu atenție Politica de confidențialitate și să o folosească pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

Colectarea și prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană și legislația națională, astfel:

 

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), cu mențiunea ca acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.
 • Constituția României, republicată (art. 26);
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).

Ce informații colectăm?

Colectăm două tipuri de date și informații de la Utilizatori.

Primul tip de informații sunt informații neidentificate și neidentificabile referitoare la un utilizator (utilizatori), care pot fi puse la dispoziție sau colectate prin utilizarea site-ului de către dumneavoastră („Informații non-personale”). Nu suntem conștienți de identitatea unui Utilizator de la care au fost colectate Informațiile non-personale. Informațiile non-personale care sunt colectate pot include informațiile dumneavoastră de utilizare agregate și informațiile tehnice transmise de dispozitivul dumneavoastră, inclusiv anumite informații despre software și hardware (de exemplu, tipul de browser și sistemul de operare pe care îl folosește dispozitivul dumneavoastră, preferința limbii, timpul de acces etc.) pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului nostru. De asemenea, putem colecta informații despre activitatea dumneavoastră pe Site (de exemplu, pagini vizualizate, navigare online, click-uri, acțiuni etc.). Acestea sunt descrise pe larg în Politica de cookies accesibilă aici.

Al doilea tip de informații personale, care sunt informații de identificare individuală, și anume informații care identifică o persoană sau pot identifica o persoană cu efort rezonabil. Aceste informații includ: 

Informații despre dispozitiv: Colectăm informații personale de pe dispozitiv. Aceste informații includ date de geo localizare, adresa IP, identificatori unici (de exemplu, adresa MAC și UUID) și alte informații care se referă la activitatea dumneavoastră prin intermediul site-ului.

Informații personale: Nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresa, oraș și opțiuni legate de întrebările din formulare, pentru a putea să vă trimitem informațiile pe care dumneavoastră le-ați solicitat în momentul în care ați decis și acceptat să completați și să trimiteți unul dintre formularele prezente pe Site.

Nu închiriem, nu vindem sau împărtășim informațiile Utilizatorilor cu terți, cu excepția celor descrise în această Politică de confidențialitate.

Putem folosi informațiile pentru următoarele:

 • Pentru a primi informații ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • Pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • Pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • Pentru a vă transmite newsletter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veți fi informați cu toate noutățile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • Pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;
 • Pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clienților de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • În scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori;
 • Pentru interesul legitim al societății; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente; pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe.
 • Pentru a fi pus în contact direct cu reprezentanții companiei în scopul soluționării solicitării dumneavoastră
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă ține la curent cu cele mai recente actualizări și servicii;
 • Pentru a vă difuza reclame atunci când utilizați site-ul nostru (consultați mai multe la „Reclame”);
 • Pentru a comercializa site-urile și serviciile noastre (consultați mai multe la „Marketing”);
 • Realizarea scopurilor statistice și analitice, destinate îmbunătățirii Site-ului.

Pe lângă diferitele utilizări enumerate mai sus, putem transfera sau dezvălui informații personale către filialele noastre, companiile afiliate și subcontractanții.

În plus față de scopurile enumerate în această Politică de confidențialitate, putem împărtăși Informații personale cu furnizorii noștri terți de încredere, care pot fi localizați în jurisdicții diferite din lume, pentru oricare dintre următoarele scopuri:

Găzduirea și operarea site-ului nostru;

Furnizarea serviciilor noastre, inclusiv oferirea unei afișări personalizate a site-ului nostru;

Stocarea și procesarea acestor informații în numele nostru;

Vă oferim reclame și ne ajutați să evaluăm succesul campaniilor noastre de publicitate și să ne ajutați să retargetăm oricare dintre utilizatorii noștri;

Vă oferim oferte de marketing și materiale promoționale legate de site-ul și serviciile noastre;

Efectuarea de cercetări, diagnostice tehnice sau analitice;

De asemenea, putem dezvălui informații dacă avem credință de bună credință că divulgarea acestor informații este utilă sau rezonabil necesară pentru: 

(i) să respecte orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală; 

(ii) punerea în aplicare a politicilor noastre (inclusiv a Acordului nostru), inclusiv a investigațiilor cu privire la potențiale încălcări ale acestora; 

(iii) investigarea, detectarea, prevenirea sau luarea de măsuri cu privire la activități ilegale sau alte infracțiuni, suspiciuni de fraudă sau probleme de securitate; 

(iv) să stabilim sau să ne exercităm drepturile de apărare împotriva cererilor legale; 

(v) preveni vătămarea drepturilor, proprietății sau siguranței noastre, a utilizatorilor noștri, a dumneavoastră sau a oricărui terț; sau 

(vi) în scopul colaborării cu agențiile de aplicare a legii și / sau în cazul în care considerăm că este necesar pentru a pune în aplicare proprietatea intelectuală sau alte drepturi legale.

Cum primim informații despre dumneavoastră?

Primim informațiile dumneavoastră personale din diverse surse:

Când ne oferiți voluntar datele dumneavoastră personale pentru a primi o ofertă, un newsletter sau când doriți să ne trimiteți un mesaj prin intermediul site-ului nostru;

Când utilizați sau accesați site-ul nostru în legătură cu utilizarea serviciilor noastre;

De la furnizori terți, servicii și registre publice (de exemplu, furnizori de analize de trafic).

Datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care se completează formulare sau documente, este accesată pagina de internet, aplicațiile online, sau prin orice alte mijloc de comunicare).

Clientul poate pune la dispoziție date cu caracter personal prin completarea unor formulare din Site, prin contract, prin facturi fiscale emise acestuia, prin participarea la diverse acțiuni de marketing ale companiei, în cadrul cărora a completat formulare etc.

Înregistrarea la newsletter.

Pe pagina noastră web publicul are eventual posibilitatea de a se abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv în scop de marketing, în măsura în care nu ați consimțit la alte utilizări ale datelor. Aveți posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferită în newsletter sau prin comunicarea unei solicitări scrise către adresa office@ferner.ro.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii site-ului ferner.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relație cu FERNER GROUP:

1. Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat;

Dacă această Politică de confidențialitate considerați că nu este suficient de clarificatoare, puteți avea acces la informații prin transmiterea unei cereri la adresa office@ferner.ro de unde puteți afla:

– care e scopul prelucrării datelor personale?

– ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?

– care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?

– care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

2. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizați că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: office@ferner.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveți dreptul să solicitați orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă și numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui să ne furnizați date despre dumneavoastră care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acțiunea dumneavoastră directă.

Puteți solicita separat să cunoașteți dacă sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți putea primi și o copie a formularului completat.

Trebuie să cunoașteți că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona și la o cale de atac în instanță.

3. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a șterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

4. Dreptul la restricționarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:

 • rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • dacă descoperiți că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriți ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dumneavoastră personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.

5. Dreptul de a vă retrage consimțământul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteți un e-mail la adresa office@ferner.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. E-mailul trebuie să includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți să vă retrageți consimțământul, scopul în care acestea au fost furnizate și canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul.

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dumneavoastră personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

6. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitați ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), așa cum ne veți indica.

7. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situațiile sau cazurile particulare în care vă aflați; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepție de la această regulă face situația în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziție, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, al dumneavoastră sau al altui utilizator.

Toate drepturile menționate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la sediul FERNER GROUP, Bld. Decebal nr. 8, Oradea, Bihor sau la adresa de email: office@ferner.ro cu referința „solicitare GDPR”, cu excepția dreptului de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorității competente.

Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite.

Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluționarea cererii.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.

În toate situațiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identității.

Păstrare

Vom păstra informațiile dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a ne furniza serviciile și, după caz, pentru a respecta obligațiile noastre legale, pentru a rezolva litigiile și pentru a ne aplica politicile. Perioadele de păstrare vor fi determinate ținând cont de tipul de informații colectate și de scopul pentru care sunt colectate, ținând cont de cerințele aplicabile situației și de nevoia de a distruge informațiile depășite, nefolosite în cel mai scurt timp rezonabil. Conform reglementărilor aplicabile, vom păstra înregistrări care conțin date cu caracter personal ale clientului, documente de deschidere a contului, comunicări și orice altceva, conform cerințelor legilor și reglementărilor în vigoare.

Putem rectifica, reumple sau elimina informații incomplete sau inexacte, în orice moment și la discreția noastră.

Colecția de informații de la terți

Politica noastră se referă numai la utilizarea și dezvăluirea informațiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră În măsura în care dezvăluiți informațiile dumneavoastră către alte părți sau site-uri de pe internet, se pot aplica reguli diferite pentru utilizarea sau dezvăluirea informațiilor pe care le dezvăluiți. În consecință, vă încurajăm să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate a fiecărui terț la care alegeți să dezvăluiți informațiile.

Această Politică de confidențialitate nu se aplică practicilor companiilor pe care nu le deținem sau nu le controlăm sau persoanelor fizice pe care nu le angajăm sau nu le administrăm, inclusiv oricăreia dintre terții care ar putea dezvălui informațiile prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate.

Cum vă protejăm informațiile?

Avem mare grijă în implementarea și menținerea securității Site-ului și a informațiilor dumneavoastră Deși luăm măsuri rezonabile pentru protejarea informațiilor, nu putem fi responsabili pentru faptele celor care obțin acces neautorizat sau abuzează site-ul nostru și nu facem nici o garanție, expresă, implicită sau de altfel, că vom împiedica acest acces.

Transfer de date în afara SEE

Vă rugăm să rețineți că unii destinatari de date pot fi localizați în afara SEE. În astfel de cazuri, vom transfera datele dumneavoastră numai în astfel de țări, aprobate de Comisia Europeană, oferind un nivel adecvat de protecție a datelor sau vom încheia acorduri legale care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor.

Marketing

Putem folosi informațiile dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat sau folosind subcontractanții noștri terți în scopul de a vă oferi materiale promoționale cu privire la serviciile noastre, care credem că v-ar putea interesa.

Din respectarea dreptului dumneavoastră la confidențialitate, vă oferim în cadrul acestor materiale de marketing cu mijloace de a refuza primirea de noi oferte de marketing de la noi. Dacă vă dezabonați, vom elimina adresa dumneavoastră de e-mail sau numărul de telefon din listele noastre de distribuție de marketing.

Vă rugăm să rețineți că, chiar dacă v-ați dezabonat de la primirea de e-mailuri de marketing de la noi, vă putem trimite alte tipuri de comunicări prin e-mail importante, fără a vă oferi posibilitatea de a renunța la primirea lor. Acestea pot include anunțuri privind serviciile pentru clienți sau anunțuri administrative.

Tranzacție corporativă

Este posibil să împărtășim informații în cazul unei tranzacții corporative (de exemplu, vânzarea unei părți substanțiale din activitatea noastră, fuziune, consolidare sau vânzare de active). În caz de cele menționate mai sus, cesionarul sau societatea dobânditoare își va asuma drepturile și obligațiile descrise în prezenta Politică de confidențialitate.

Actualizări sau modificări la această Politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau revizui periodic Politica de confidențialitate; modificările materiale vor fi efective imediat după afișarea politicii de confidențialitate revizuită. Utilizarea dumneavoastră continuă a Platformei, în urma notificării acestor modificări pe site-ul nostru web, constituie recunoașterea și acordul dumneavoastră pentru astfel de modificări la Politica de confidențialitate și acordul dumneavoastră de a fi obligat în termenii acestor modificări.

Dispoziții finale

Continuarea navigării dumneavoastră și accesul la conținutul site-ului ferner.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@ferner.ro.

În ipoteza în care datele dv. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: Oradea, Bld . Decebal nr. 8, Bihor, cu mențiunea clară pe plic „Solicitare GDPR” sau la adresa de email: office@ferner.ro.

Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborării, cât și ulterior, pe o perioada rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click aici (https://www.dataprotection.ro/).